SRS 1-6 SPW

Создать PDF

Варианты исполнения

Наименование Размер хомута G S (mm) L (mm) B (mm) e2 (mm) e1 (mm) H (mm) c (mm)
SRS SPW 1 A 1 M 6 3 mm 36 mm 30 mm 20 mm 20 mm 30 mm 6.6 mm
SRS SPW 2 2 M 6 3 mm 42 mm 30 mm 26 mm 26 mm 30 mm 6.6 mm
SRS SPW 3 3 M 6 3 mm 50 mm 30 mm 33 mm 33 mm 30 mm 6.6 mm
SRS SPW 4 4 M 6 3 mm 59 mm 30 mm 40 mm 40 mm 30 mm 6.6 mm
SRS SPW 5 5 M 6 3 mm 72 mm 30 mm 52 mm 52 mm 30 mm 6.6 mm
SRS SPW 6 6 M 6 3 mm 88 mm 30 mm 66 mm 66 mm 30 mm 6.6 mm