Варианты исполнения

Наименование Размер хомута G S (mm) L (mm) B (mm) e1 (mm)
SRS SP 1 0 M 6 3 mm 30 mm 30 mm 10.5 mm